Interview: Legacy's Ashton Huppert and Mia Martinez